2022 – 2023

Don G

Leporello

Ravinia

Atlanta Butterfly

Sharpless

Atlanta Opera

Rig text2

Monterone

Metropolitan Opera

FIGARO_showthumb

Figaro

Los Angeles Opera